Een rioolcamera-inspectie is zinvol

Heeft u steeds terugkerende rioolverstoppingen?
– Bij terugkerende verstoppingen in het riool.
– Bij wortelgroei in de riolering of controleput.
– Bij foute constructies in de leiding.
– Het verloop van de leiding mede te bepalen.
– Om te bepalen of er slechte controleputten zijn waardoor er steeds rioolverstoppingen

Scroll naar boven